Föreläsningar

Boka mig, jag lärde mig prata 1989 och har inte slutat sedan dess.