Konst

Här kommer jag skriva mer om Skapat av Stridh och hur det hela började.

Ja, texten är ironisk.